Categorized as: Events

Smukiez Theatre Night

PULANG: SMUKIEZ THEATRE NIGHT (STN) Seorang pemuda meninggalkan kedua orang tuanya di rumah dan hidup sebagai seorang preman. Dalam rangkaian kehidupannya jauh dari orang tua yang penuh dengan lika-liku dan…

Read More

Character Day

The goal of education is good character and intelligence: Pendidikan karakter di SMAK 1 PENABUR Jakarta. Mendidik bukanlah sekedar mencekoki ilmu pengetahuan kepada peserta didik, akan tetapi berusaha agar di…

Read More